سنجش امروز بزرگترین کلاه عمرش به سرش رفت...

سنجش امروز بزرگترین کلاه عمرش به سرش رفت و لینکشون دزدیده شد ... اما زود متوجه شدن و غیرفعالش کردن ... به هرحال به یادشون میمونه بچه فنی یعنی چی ........

/ 0 نظر / 13 بازدید