سروده ای در رثای امتحان

این سروده کار استاد محمد هادی اردکانی است که با کمی تحریف در مورد اساتید خودمون می باشد .
وقتی که امروز درد و غصه را در چشمان چند دانشجو سرجلسه امتحان دیدم . ودرد آلودگی را همراه چند قطره اشک حس کردم . این مثنوی راسرودم !!!  برای بیشتر حس کردن سوز آن – لطف کنید به سبک مرحوم آقاسی شاعر معاصر دکلمه نمایید :

امتحان یعنی بلای بی امان

امتحان یعنی عذاب آن جهان !!!

امتحان تکراردشت کربلاست

در نجف آباد جنب دهخداست !!!

امتحان یعنی بلا یعنی مرض !!!

امتحان یعنی بیفتی بی غرض!!

امتحان یعنی قصاص چهار ماه

بی خیالی – تنبلی واشتباه !!!

امتحان یعنی عذاب بی امان

نوبت خندیدن بعضی کسان !!!  ( منظورم استاد نیستا !!)

امتحان یعنی کپی از جزوه ها

ازدیاد بی شمار کشته ها !!!

امتحان یعنی شکستن تا شدن

عاقبت این جزوه ها را واشدن !!

امتحان معنای مرگ بی کفن !!

امتحان یعنی ستم ! خیلی خفن !!

امتحان یعنی زمان التماس !!

از تن استادها کندن لباس !!

امتحان یعنی بریزد اشک درد

چشم خواهر یا که دانشجوی مرد !!!

امتحان یعنی بریزان اشک را

امتحان یعنی بسابان کشک را !!!

-------------------------------------------------

امتحان گرافیک که افروز گیر داد!!

آن خزایی یک سوال قیر داد !!!  ( منظور سفت !!! )

امتحان یعنی که دانشجوی گیج !! (به استثنا دانشجویان غزالی )

رفت سلاخی شدش مثل هویج !!

مشت عزیزی پوستش را کند وبرد !!! (مشت=مشتی)

زیر دست مه خویینی جان داد و مرد !!!(مه خویینی=خویینی به سان ماه)

آن امین ، زارع ، جوان مهربان !!

کله اش از سر جدا کرد ناگهان !!!

امتحان یعنی زمان التماس !!

از تن مهدی ، داداش کندن لباس !!(مهدی داداش زاده)

--------------------------------------------------

امتحان یعنی سوال بی جواب

امتحان یعنی بداست حالت – بخواب !!!

 

/ 2 نظر / 38 بازدید

بسیار زیبا بود [نیشخند][نیشخند][نیشخند]