آموزش مفاهیم کاربردی شبکه های کامپیوتری و شبیه سازی آنها

آموزش مفاهیم کاربردی شبکه های کامپیوتری و شبیه سازی آنها

فهرست مطالب :

فصل اول: آموزش مفاهیم کاربردی شبکه
فصل دوم: شبیه سازی شبکه توسط نرم افزار Packet Tracer
ضمیمه1- مسیریاب و ماژول های مرتبط با آن
ضمیمه 2 – کلیدهای میانبر
ضمیمه 3 – ثابت های زمانی
ضمیمه 4 - دستورات IOS مسیریاب
ضمیمه 5 - دستورات IOS سوئیچ
ضمیمه 6- فلوچارت های نحوه پردازش در دستگاه ها
ضمیمه 7- آزمایشگاه (CCNA)
ضمیمه 8- نصب DHCP SERVER
ضمیمه 9- راه اندازی ACTIVE DIRECTORY
ضمیمه10- تنظیم ویندوز XP برای اتصال به VPN سرور

دانلود : Download

کلمه عبور: www.farsibooks.ir

/ 1 نظر / 152 بازدید